Сава у Кини

1. Одлазак Саве Владиславића из Петрогpaga за Кину. — Владиславић на путу кроз Сибирију и у Пекинху. — 2. Пријем Владиславића код кинеског цара. — Његови описи Сибирије и извештаји о Кини. — 3. Тешкоће око закључења споразума и држање Владиславића. — Владиславић у међувремену зида у Сибирији град Троицкосавски и тврђаву Новотроицску, и у њој цркву Св. Сави Немањићу. — 4. Владиславић први разграничио Русију и Кину. — Значај његовог Буринског yговopa. — Сава Владиславић у кинеској историји.

 

Немачки филозоф Лајбниц, којег је цар Петар Велики лично посетио 1716 године у Торгау, толико је својим мишљењима утицао на овог владара да му је он дао огромну плату и почасну титулу Личног саветника за правна питања[1]. Од Лајбница је доцније Цар тражио разне савете за културну реформу његове државе, дотле у сваком погледу неорганизоване и непросвећене. По саветима Лајбница је Цар и основао Академију, подигао колеже, послао Беринга да пронађе пут између Азије и Америке, и најзад, екипирао посланство у Кини на челу са Савом Владиславићем, како каже сам Пекарски. Пошто је у међувремену умро Петар Велики, царица Катарина је убрзо затим послала за пуномоћног министра у Кини, већ раније одређеног грофа Саву Владиславића. Указ о овом постављењу изашао је 18. јуна 1725. Сава је био већ кратко време пре тог постављен и за Статског дјејствителног саветника.

 

Изгледа да је за ово постављење Саве Владиславића као амбасадора у Кини био већ крајњи час, пошто су биле избиле велике несугласице између Русије и Кине. — Између два највећа царства је вековима постојао трговински однос караванима. Сваке године је одлазио из Русије за Кину, преко Велике Тартарије, бескрајни караван са робом: разних крзна, тканина и накита. Крзна су била кастори и ермини, позлаћене коже, и бела али добра хартија. Кад је овај караван долазио на границу Монголије, са стране Кине су га дочекивали нарочити кинески комесари, који су даље водили караван о трошку императора, до престонице Пекинга. На пијаци се онамо за њих трошило, као и за њихове камиле, о трошку кинеске владе. Међутим, њима је било одређено три месеца да своју робу продају, или изврше размену робе. Кад је једном већ ово извршено, Кинези су враћали руски караван поново о свом трошку. — Караван је путовао из Москве зими, и враћао се после три године. Он је из Кине доносио робу свилену и памучну, злато, дијаманте, порцулан, итд. Трговци који су снабдевали овај караван, добијали су троструку зараду на своју робу.

 

Али баш у време Саве Владиславића као амбасадора у Риму, на далекој граници азијског Истока, пресекли су Кинези пут руским караванима, тражећи да се најпре уреди граница између две државе, пошто се до тог времена није знало тачно докле иде једна, a одакле почиње друга. Долазило је и до сукоба пограничних, због чега је искрсло и питање бегунаца, који су се из Кине склањали у руске области. — Караване, којим су 1720 године Кинези пресекли пут, задржао је неки Цун-Ли-Јамин, по жељи језуита, пошто је тим караваном, путовао и поглавица руске православне мисије за Кину...[1] Fortanelle, у свом похвалном говору о Лабницу.

Литература о Владиславићевом посланству у Кини: Нови-ковт.: Древнан и нован Россшскан вивлиотека, СПб, 1789, XIX, стр. 369. — Черепановг:- Воспоминатн Сибирскаго ка-зака, Древнан Росал, 1870—1878 г. B. Птицбшт>: Селенги-

скапДаургк, СПб, 1886. — Пуцило: УказателЂ Сибира, Мос-ква, 1879. — С. Максимовг: Сибирг, и Kamopin, СПб, 1886. — IX. Дубровт,: Покздка †Мотолт вт, 1883 i. (Изв^епи Во-сточ, Сибир отћла Импер. Русс. геогр. обшества, 1884, св. XV, кн. 3—5, стр. 729, Иркудск, 1885.) — Бантмшг-Камен-скш: Дипломатическое Собраше дЂлт> между РоссшпскимЂ и KumaucKUM-b государствсши сђ 1619 no 1792 .,г Казантв, 1882.'— И. МежовЋ: Сибирскал библиографш, СПб, 1885, стр. 79. — П. П. Пежемскш: „Краткан л^топист, Иркуцкои гу-бернга" (Современник 1885, св. XXI, стр. 124); и од истог пис-ца: „Панорама Иркуцкои губернш Современник 1885, XXII, стр. 14). — П. А. Словцовт.: Историческое обозрЋше Сиби-ра, СПб, 1886, стр. 240. — В. К. Андрбевичт,. Краткш очеркЂ ucmopiu Забаикалш од древнепшихЂ временЂ до 1762, СПб, 1887, 1889. — Шумахерг: „Наши сношении ст» Ки-таемт." (Русскш Apxu&h 1876, кн. 6. — СоловБевг: Mcmopin Pocciu (разна издања), кн.. IXXVIII.

(Званична акта која су се односила на кинески двор у 1725 г., била су сачувана до ру'ске револуције 1917 г., у Москов-ском одељењу Министарства Иностраних послова).